Cele audytu efektywności energetycznej

Rozwój gospodarczy niesie za sobą sporo konsekwencji. To nie tylko wpływ na środowisko, ale i niekiedy zwiększone koszty eksploatacji energii. W tym też celu został nałożony na przedsiębiorstwa obowiązek przeprowadzenia audyty efektywności energetycznej.

W takim dokumencie uwzględnione są takie parametry jak: analiza zużycia energii i stanu danego obiektu, instalacji i urządzeń tam się znajdujących, a także zestawienie działań, które mają służyć poprawie ich efektywności energetycznej. Musi on także zawierać informacje o energii jaka może zostać zaoszczędzona oraz o opłacalności takich obiektów.

Firmy, które oferują przeprowadzenie takich audytów muszą uwzględnić w swoich pracach takie czynności jak: identyfikację tych źródeł energii i egzergii, które są nierentowne i pochłaniają je w zbyt dużych ilościach. To także zidentyfikowanie realnego poziomu odniesienia się do bieżących rozwiązań technicznych w tym aspekcie, przedstawienie propozycji działań minimalizujących rozpoznane straty (systemy ciepłownicze) oraz sporządzenie podstawowej analizy dla wskazania wskaźników ekonomicznych zaproponowanych przedsięwzięć.

Dzięki takim audytom, w przedsiębiorstwie zostają zidentyfikowane rzeczywiste zasoby w zakresie czynności proefektywnościowych, ustalane są priorytety w działaniach dążących do poprawy efektywności oraz obniżane są koszty eksploatacji. Te tak zwane białe certyfikaty to dodatkowy bonus finansowy dla firm i przedsiębiorstw za jego wykonanie.

Dodaj komentarz